Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Thư mời chào giá các mặt hàng VTYT
28

09/2022

Thư mời chào giá các mặt hàng VTYT

Bệnh viện đề nghị các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm kinh doanh theo quy định của pháp luật và có đủ khả năng cung cấp các mặt hàng hóa, cung cấp báo giá cho Bệnh viện.

Xem thêm