Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

12

07/2021

Thư mời cung cấp ống nội soi đại tràng và dạ dày

Hiện nay, Bệnh viện 19-8 đang thực hiện lập kế hoạch mua sắm cụ thể: Ống nội soi đại tràng và ống nội soi dạ dày sử dụng trên dàn nội soi tiêu hóa Olympus CLV190

Thông báo lịch sinh hoạt khoa học
14

04/2021

Thông báo lịch sinh hoạt khoa học

Chủ đề: Bệnh lý động mạch ngoại biên cập nhật chẩn đoán và điều trị.

Xem thêm
Thư mời các đơn vị cung cấp dịch vụ Công nghệ thông tin - Hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện
28

12/2020

Thư mời các đơn vị cung cấp dịch vụ Công nghệ thông tin - Hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện

Hiện tại, Bệnh viện 19-8 đang lập kế hoạch Thuê dịch vụ Công nghệ thông tin - Hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện tại Bệnh viện 19-8. Dự kiến triển khai trong Quý I năm 2021, Bệnh viện 19-8 kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp cung cấp dịch vụ gửi báo giá, các tính năng kỹ thuật và các hợp đồng tương tự về Bệnh viện 19-8 (Địa chỉ: Số 9 Trần Bình - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội) trước ngày 18 tháng 01 năm 2021.

Xem thêm
Lập kế hoạch mua sắm vật tư linh kiện thay thế
27

11/2020

Lập kế hoạch mua sắm vật tư linh kiện thay thế

Mua sắm vật tư linh kiện thay thế cho Hệ thống máy gia tốc tuyến tính đã năng mức năng lượng

Xem thêm
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 13/2020/TT-BYT
31

10/2020

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 13/2020/TT-BYT

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 13/2020/TT-BYT

Xem thêm
Cắt điện trung thế vào máy biến áp 1000 kVA bảo dưỡng
31

10/2020

Cắt điện trung thế vào máy biến áp 1000 kVA bảo dưỡng

Để đảm bảo ạn toàn cho máy biến áp vận hành, cấp điện ổn định và an toàn cho lưới điện trong khu vực theo khuyến nghị của Công ty Điện lực Cầu Giấy

Xem thêm
Tập huấn chống kháng thuốc - KSNK
31

10/2020

Tập huấn chống kháng thuốc - KSNK

Căn cứ công văn số 2206/H06-P4 của Cục Y Tế gửi Bệnh viện 19-8 ngày 22/07/2020 về việc phối hợp tổ chức lớp tấp huấn chuyên môn cho các bộ y tế tại Bệnh viện 19-8.

Xem thêm