Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Yêu cầu báo giá sửa chữa, mua sắm vật tư, bảo dưỡng, hiệu chỉnh trang thiết bị y tế tại Bệnh viện 19-8