Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

YÊU CẦU BÁO GIÁ BẢO TRÌ SỤC RỬA, THAY THẾ VẬT TƯ TIÊU HAO, XÉT NGHIỆM NƯỚC RO HỆ THỐNG MÁY LỌC NƯỚC RO AQUABOSS CẤP CHO CÁC MÁY THẬN