Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Thư mời chào giá các gói thầu tư vấn thuộc công trình: Thuê dịch vụ CNTT - Hệ thống phần mềm QLBV tại Bệnh viện 19-8