Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

THÔNG BÁO PHỔ BIẾN QUÁN TRIỆT CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM AN NINH, AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG TÌNH HÌNH MỚI