Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Hậu Cần - Kỹ thuật CAND (25/01/1948 - 25/01/2023) trong Bệnh viện 19-8