Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Đội ngũ bác sĩ

KHOA NGOẠI TIẾT NIỆU

(Ngày thành lập khoa 30/10/2013)

LÃNH ĐẠO HIỆN TẠI

TRƯỞNG KHOA

ThS, BSCK II ĐẶNG NGỌC HANH

PHÓ TRƯỞNG KHOA

ThS, BS MAI TIẾN DŨNG

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Tổng số 17 đồng chí, gồm có:

- BSCK II: 01 đồng chí

- Thạc sỹ: 02 đồng chí

- Bác sĩ: 03 đồng chí

- Điều dưỡng: 10 đồng chí

- Hộ lý: 01 đồng chí

CÁC TIN TỨC KHÁC