Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Đội ngũ bác sĩ

KHOA NỘI TIM MẠCH

(Ngày thành lập khoa 14/09/1976)

LÃNH ĐẠO HIỆN TẠI

TRƯỞNG KHOA

ThS, BS DƯƠNG HỒNG NIÊN

PHÓ TRƯỞNG KHOA

ThS, BS NGUYỄN THỊ THU THỦY

ThS, BS PHAN ĐÌNH NGHĨA

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

TRƯỞNG KHOA

BS Vũ Văn Hoà: từ 1979 đến 1986

BS Lê Thị Liên: từ 1986 đến 1988

BS Đỗ Y Na: từ 1988 đến 1997

BS Lưu Hùng An: từ 1997 đến 2015

ThS, BSCK I Nguyễn Quốc Khánh: từ 2015 đến 2019

PHÓ TRƯỞNG KHOA

BS Lý Thị Hoa (1987)

BS Hứa Thị Ngọc Hà (1994)

BS Quách Hữu Trung (2002)

BS Nguyễn Quốc Khánh: từ 2004 đến 2014

ThS, BS Dương Hồng Niên: từ 2010 đến 2019

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Tổng số 25 đồng chí, gồm có:

- Thạc sỹ: 07 đồng chí

- Bác sĩ: 02 đồng chí

- Điều dưỡng: 14 đồng chí

- Hộ lý: 02 đồng chí

CÁC TIN TỨC KHÁC