Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Bài thơ cảm ơn bác sĩ Hoàng Thị Nhàn

Những lời tri ân, bài thơ mộc mạc chân tình, sâu sắc của bệnh nhân và gia đình bệnh nhân luôn là nguồn động lực mạnh mẽ giúp đội ngũ cán bộ chiến sỹ, nhân viên y tế Bệnh viện 19-8 nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cán bộ, chiến sỹ và nhân dân.

Một bài thơ cảm ơn của bệnh nhân:

_Phòng Chính trị_