Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Thư cảm ơn

Kính gửi: Các bác sĩ ở khoa Da liễu

Tôi là: Bệnh nhân Nguyễn Thị Tầm

Vừa qua tôi có chữa bệnh ở khoa Da liễu. Trong quá trình chữa bệnh, các bác sĩ ở khoa hết lòng tận tình cứu chữa. Cho đến nay, bệnh tình đã thuyên giảm. Trong đó, có các bác sĩ trực tiếp kê thuốc cho tôi: Bác sĩ Tuyết, bác sĩ Thắm, bác sĩ Quỳnh. Trong đó có Thạc sỹ, bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết là bác sĩ gắn bó kê thuốc cho tôi.

Hiện nay đã khỏi 100%, nên tôi viết mấy dòng chữ này gửi đến khoa, đã hội tụ tất cả các bác sĩ rất giỏi, có lòng tận tình với bệnh nhân.

Xin cảm ơn khoa!

Xin cảm ơn tất cả các bác sĩ!

Nguyên xá, ngày 30/09/2020

Bênh nhân

Nguyễn Thị Tầm