Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Thư mời Tham gia gói thầu TV đánh giá HSDT, TV thẩm định KQLCNT các gói thầu thuộc KHLCNT mua sắm trang thiết bị y tế