Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

TS,BS Vũ Hải Nam

Phó Giám đốc

BSCKII,TTƯT Nguyễn Thái Hưng

Trưởng phòng chính trị

TS,BS Nguyễn Văn Đáng

Trưởng khoa Gây mê hồi sức

TS,BS Nguyễn Thị Minh Phương

Giám đốc Trung tâm ung bướu

ThS,BSCKII Phạm Tuấn Dương

Trưởng khoa Nội tiết

BSCKII Trịnh Hùng

Phó Trưởng khoa Nội thận khớp

BSCKII Hoàng Thị Thu Hương

Trưởng khoa Y học cổ truyền

ThS,BSCKII Vũ Văn Vinh

Trưởng khoa Ngoại chấn thương - Bỏng