Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

27

11/2020

Lập kế hoạch mua sắm vật tư linh kiện thay thế

Mua sắm vật tư linh kiện thay thế cho Hệ thống máy gia tốc tuyến tính đã năng mức năng lượng

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 13/2020/TT-BYT
31

10/2020

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 13/2020/TT-BYT

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 13/2020/TT-BYT

Xem thêm
Cắt điện trung thế vào máy biến áp 1000 kVA bảo dưỡng
31

10/2020

Cắt điện trung thế vào máy biến áp 1000 kVA bảo dưỡng

Để đảm bảo ạn toàn cho máy biến áp vận hành, cấp điện ổn định và an toàn cho lưới điện trong khu vực theo khuyến nghị của Công ty Điện lực Cầu Giấy

Xem thêm
Tập huấn chống kháng thuốc - KSNK
31

10/2020

Tập huấn chống kháng thuốc - KSNK

Căn cứ công văn số 2206/H06-P4 của Cục Y Tế gửi Bệnh viện 19-8 ngày 22/07/2020 về việc phối hợp tổ chức lớp tấp huấn chuyên môn cho các bộ y tế tại Bệnh viện 19-8.

Xem thêm