Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Thư mời các đơn vị cung cấp dịch vụ Công nghệ thông tin - Hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện