Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Lập kế hoạch mua sắm vật tư linh kiện thay thế

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung cấp trang thiết bị y tế

Bệnh viện 19-8 xin trân trọng cảm ơn các đơn vị kinh doanh cung cấp, vật tư, trang thiết bị y tế đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Hiện tại Bệnh viện 19-8 đang lập kế hoạch mua sắm vật tư linh kiện thay thế cho Hệ thống máy gia tốc tuyến tính đã năng mức năng lượng (Hãng sản xuất: Elekta, Model: Synergy, nước sản xuất: Anh). Bệnh viện 19-8 kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp các vật tư, linh kiện theo Phụ lục 1 đính kèm công văn này gửi báo giá về Bệnh viện 19-8 (Địa chỉ: số 9 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày 04 tháng 12 năm 2020. Báo giá của đơn vị theo Phụ lục 2 đính kèm công văn này.

Bệnh viện 19-8 thông báo để quý vị được biết.

Trân trọng cảm ơn!

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Thượng tá Hoàng Thanh Tuyền