Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Thư mời tham gia gói thầu tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu 09 gói thầu thuộc KHLCNT mua sắm trang thiết bị y tế