Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Thông báo báo giá các gói thầu tư vấn thuộc công trình: mua sắm, lắp đặt bổ sung hệ thống khí y tế trung tâm