Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Đội ngũ bác sĩ

KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

(Ngày thành lập khoa 08/07/1983)

LÃNH ĐẠO HIỆN TẠI

TRƯỞNG KHOA

NGUYỄN THỊ BÍCH

PHÓ TRƯỞNG KHOA

NGUYỄN THỊ VÂN

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

TRƯỞNG KHOA

YS Phạm Quang Thọ: từ 1983 đến 1994

BS Phan Thị Tịnh: từ 1994 đến 2003

BS Phạm Nguyệt Hạnh: từ 2003 đến 2007

BS Trần Ngọc Vinh: từ 2007 đến 2016

PHÓ TRƯỞNG KHOA

BS Phan Thị Tịnh: từ 1987 đến 1994

BS Phạm Nguyệt Hạnh: từ 1991 đến 2003

CÁC TIN TỨC KHÁC