Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Đội ngũ bác sĩ

KHOA TIẾT CHẾ DINH DƯỠNG

(Ngày thành lập khoa 09/11/1976)

LÃNH ĐẠO HIỆN TẠI

TRƯỞNG KHOA

LÊ THỊ HƯƠNG GIANG

PHÓ TRƯỞNG KHOA

NGUYỄN THỊ HOA

NGUYỄN THỊ HIỀN

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

TRƯỞNG KHOA

YS Lê Ngọc Giáp: 1976

YS Trương Thị Hằng: từ 1976 đến 1989

Dzoãn Thị Tường Vi: từ 1989 đến 2013

Cao Thị Thu: từ 2013 đến 2016

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Dzoãn Thị Tường Vi

Đỗ Thị Luận

Lã Xuân Thu

Lê Thị Tằng

Đặng Thị Thanh Tâm

Cao Thị Thu

Nguyễn Thị Hoa

Nguyễn Thị Hiền

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Tổng số 39 đồng chí, gồm có:

- Bác sĩ: 02 đồng chí

- Cử nhân điều dưỡng: 03 đồng chí

- Cử nhân kinh tế: 02 đồng chí

- Kế toán: 01đồng chí

- Kỹ thuật viên nấu ăn: 17 đồng chí

- Công nhân: 14 đồng chí

CÁC TIN TỨC KHÁC