Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Đội ngũ bác sĩ

KHOA GIẢI PHẪU BỆNH

(Ngày thành lập khoa 21/02/1984)

LÃNH ĐẠO HIỆN TẠI

TRƯỞNG KHOA

ThS, BSCK II PHÍ MẠNH CÔNG

PHÓ TRƯỞNG KHOA

NGUYỄN VĂN NAM

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

TRƯỞNG KHOA

BS Hoàng Quang Hồng: từ 1987 đến 2002

PHÓ TRƯỞNG KHOA

BS Hoàng Quang Hồng: từ 1984 đến 1987

BS Trần Thống Nhất: từ 1986 đến 1999

BS Nguyễn Văn Hồng: từ 2000 đến 2003

BSCK I Nguyễn Bình Minh: từ 2005 đến 2016

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Tổng số 14 đồng chí, gồm có:

- Thạc sỹ: 03 đồng chí

- Bác sĩ: 03 đồng chí

- Cử nhân: 01 đồng chí

- Kỹ thuật viên: 02 đồng chí

- Điều dưỡng: 01 đồng chí

- Y công đại thể: 04 đồng chí

CÁC TIN TỨC KHÁC