Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Đội ngũ bác sĩ

KHOA TAI MŨI HỌNG

LÃNH ĐẠO HIỆN TẠI

TRƯỞNG KHOA

ThS NGUYỄN THỊ THOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

BSCK II TRỊNH HỒNG HÀ

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

TRƯỞNG KHOA

Lê Xuân Kỳ

Nguyễn Thế Bằng

Nguyễn Văn Hiển

Nguyễn Thị Thoa

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Hoàng Thị Chính

Nguyễn Thị Kim Tuyến

Lê Xuân Kỳ

Lê Thị Vĩnh Bình

Nguyễn Thị Huệ

Nguyễn Văn Hiển

Vũ Thị Thoa

Nguyễn Thị Thoa

Trịnh Hồng Hà

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Tổng số 23 đồng chí, gồm có:

- BSCK II: 01 đồng chí

- Thạc sỹ: 02 đồng chí

- BSCK I: 03 đồng chí

- Bác sĩ: 06 đồng chí

- Điều dưỡng: 09 đồng chí

- Hộ lý: 02 đồng chí

CÁC TIN TỨC KHÁC