Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Đội ngũ bác sĩ

KHOA TAI MŨI HỌNG

(Ngày thành lập khoa 08/03/2007)

LÃNH ĐẠO HIỆN TẠI

TRƯỞNG KHOA

ThS, BS NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG

PHÓ TRƯỞNG KHOA

BS LẠI THỊ MAI THỊNH

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

TRƯỞNG KHOA

BSCK I Lê Thị Vĩnh Bình: từ 2007 đến 2010

BSCK II Nguyễn Thái Hưng: từ 2010 đến 2016

PHÓ TRƯỞNG KHOA

BSCK II Nguyễn Thái Hưng: từ 2007 đến 2010

CÁC TIN TỨC KHÁC