Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Đội ngũ bác sĩ

KHOA ĐIỀU TRỊ CAO CẤP

(Ngày thành lập khoa 26/12/2002)

LÃNH ĐẠO HIỆN TẠI

TRƯỞNG KHOA

Ths, BS NGUYỄN THANH HUYỀN

PHÓ TRƯỞNG KHOA

BS PHAN VĨNH HÀ

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

TRƯỞNG KHOA

BSCK I Ngô Duy Minh: từ 2003 đến 2014

PHÓ TRƯỞNG KHOA

BSCK I Hoàng Huy Đông: từ 2003 đến 2016

TS Quách Hữu Trung: từ 2003 đến 2008

Ths, BS Nguyễn Thanh Huyền

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Tổng số 39 đồng chí, gồm có:

- Thạc sĩ: 05 đồng chí

- BSCK I: 04 đồng chí

- Bác sĩ: 03 đồng chí

- Điều dưỡng: 22 đồng chí

- Hộ lý: 05 đồng chí

CÁC TIN TỨC KHÁC