Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Đội ngũ bác sĩ

KHOA NGOẠI SẢN

(Ngày thành lập khoa 01/11/1997)

LÃNH ĐẠO HIỆN TẠI

TRƯỞNG KHOA

ThS, BSCK II PHÙNG VĂN HUỆ

PHÓ TRƯỞNG KHOA

ThS, BS NGUYỄN VĂN LỰU

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

TRƯỞNG KHOA

BS Trần Lệ Thắng

ThS Phạm Thị Thanh Vân

BSCK II Từ Thị Thủy

PHÓ TRƯỞNG KHOA

BS Phạm Thị Thanh Vân

BS Phạm Thị Minh Trang

BS Vũ Thị Mai

BSCK II Từ Thị Thủy

ThS, BSCK II Phùng Văn Huệ

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Tổng số 17 đồng chí gồm:

- BSCK II: 01 đồng chí.

- Thạc sỹ: 02 đồng chí.

- Bác sỹ: 05 đồng chí.

- Cử nhân điều dưỡng NHS: 07 đồng chí.

- ĐD Trung cấp: 02 đồng chí.

CÁC TIN TỨC KHÁC