Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Đội ngũ bác sĩ

KHOA LAO - BỆNH PHỔI

(Ngày thành lập khoa 31/01/1988)

LÃNH ĐẠO HIỆN TẠI

TRƯỞNG KHOA

ThS ĐINH THỊ HÒA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

BS PHẠM NGỌC HẢO

BS VŨ THỊ DỊU

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

TRƯỞNG KHOA

BS Lê Thị Liên: từ 1988 đến 1993

BS Lê Bình: từ 1993 đến 2001

BS Bùi Hữu Cự: từ 2001 đến 2008

TS Trần Văn Sáu: từ 2008 đến 2010

Ths Chu Quý Đôn: từ 2010

PHÓ TRƯỞNG KHOA

BS Nguyễn Văn Bàng: từ 1988

BS Bùi Hữu Cự: từ 1988 đến 2001

ThS Chu Quý Đôn: từ 1999 đến 2010

TS Trần Văn Sáu: từ 2001 đến 2008

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Tổng số 21 đồng chí, gồm có:

- Tiến sỹ: 01 đồng chí

- Thạc sỹ: 04 đồng chí

- BSCK I: 01 đồng chí

- Bác sĩ: 01 đồng chí

- Điều dưỡng: 12 đồng chí

- Hộ lý: 02 đồng chí

CÁC TIN TỨC KHÁC