Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Đội ngũ bác sĩ

KHOA LAO - BỆNH PHỔI

(Ngày thành lập khoa 31/01/1988)

LÃNH ĐẠO HIỆN TẠI

TRƯỞNG KHOA

ThS ĐINH THỊ HÒA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

BS VŨ THỊ DỊU

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

TRƯỞNG KHOA

BS Lê Thị Liên: từ 1988 đến 1993

BS Lê Bình: từ 1993 đến 2001

BS Bùi Hữu Cự: từ 2001 đến 2008

TS Trần Văn Sáu: từ 2008 đến 2010

Ths Chu Quý Đôn: từ 2010

PHÓ TRƯỞNG KHOA

BS Nguyễn Văn Bàng: từ 1988

BS Bùi Hữu Cự: từ 1988 đến 2001

ThS Chu Quý Đôn: từ 1999 đến 2010

TS Trần Văn Sáu: từ 2001 đến 2008

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Tổng số 21 đồng chí, gồm có:

- Tiến sỹ: 01 đồng chí

- Thạc sỹ: 04 đồng chí

- BSCK I: 01 đồng chí

- Bác sĩ: 01 đồng chí

- Điều dưỡng: 12 đồng chí

- Hộ lý: 02 đồng chí

CÁC TIN TỨC KHÁC