Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Các xét nghiệm theo dõi cho liệu pháp hormon chuyển giới

Có những hướng dẫn về theo dõi bằng xét nghiệm cho người chuyển giới sừ dụng liệu pháp hormon chuyển giới; ở những quốc gia có hướng dẫn, nhà cung cấp cần tuân theo các hướng dẫn trong nước. Hướng dẫn quốc tế có thể được điều chỉnh và áp dụng cho các quốc gia chưa có hướng dẫn riêng biệt trong nước, bao gồm Bộ Tiêu chuẩn WPATH SOC7 và của UCSF Centre of Excellence transgender protocols.
Các xét nghiệm cụ thể phụ thuộc vào phác đồ được chọn – ví dụ như các thuốc kháng androgen khác nhau cho chuyển giới nữ cần các giám sát cụ thể và chuyên biệt. Một hướng dẫn chung là khi khởi đầu liệu pháp hormon, xét nghiệm nên được theo dõi ba tháng một lần trong năm thứ nhất, sau đó là một hoặc hai lần mỗi năm (xem Bảng). Tần suất theo dõi nên được tăng lên nếu có những tác động bất lợi, thay đổi liều lượng, hoặc bắt đầu sử dụng các thuốc khác với khả năng tương tác thuốc.


Bảng: Theo dõi bằng xét nghiệm cho người chuyển giới sử dụng liệu pháp hormon

Hiện nay bệnh viện 19-8 đã triển khai đầy đủ các xét nghiệm trục hormon cơ bản trong cơ thể. Đặc biệt các xét nghiệm cơ bản như chức năng gan, thận, lipid máu, điện giải đồ và các xét nghiệm chuyên sâu như: nồng độ testosterone, estradiol, prolactin đã được thực hiện từ lâu.

_ThS Bs Nguyễn Thị Chính – Khoa Nội tiết_