Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Giới thiệu phòng

PHÒNG VẬT TƯ - THIẾT BỊ Y TẾ

(Ngày thành lập phòng 21/02/1984)

I. THÔNG TIN CHUNG

Địa điểm: Tầng 3, Nhà Hành chính, Bệnh viện 19-8.

Điện thoại: (024) 38373747 (máy lẻ 132)

Giờ làm việc: T2 - T6 (7:30 - 16:30), Trực 24/7

Email:

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

- Theo dõi và quản lý toàn bộ máy móc trang thiết bị và dụng cụ y tế của toàn Bệnh viện ở mọi nguồn cung cấp.

- Lập dự toán, dự trù mua sắm, khai thác các vật tư, dụng cụ y tế, phân phối, cấp phát cho các đơn vị theo yêu cầu sử dụng.

- Lập dự toán, hồ sơ mời thầu, trình lãnh đạo Bộ và lãnh đạo Bệnh viện phê duyệt để mua sắm các thiết bị chuyên sâu, đắt tiền.

- Kiểm tra, soạn thảo các văn bản, hợp đồng để Giám đốc Bệnh viện ký với các đơn vị trúng thầu sau khi đã được phê duyệt.

- Phân phối, cấp phát trang thiết bị và dụng cụ y tế cho các đơn vị trong bệnh viện theo kế hoạch được duyệt và trực tiếp cấp phát vật tư tiêu hao cho các khoa, phòng, trung tâm.

- Tổ chức nhận hàng, giám sát lắp đặt, hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị đã mua sắm.

- Bảo dưỡng và sửa chữa tất cả các loại thiết bị trong Bệnh viện.

- Thu hồi và làm các thủ tục điều chuyển, thanh lý thiết bị không còn sử dụng được, hư hỏng để trình lãnh đạo Bộ và lãnh đạo Bệnh viện cho ý kiến xử lý.

- Hàng năm lập dự trù về nhu cầu thiết bị và vật tư hoá chất và thực hiện việc mua sắm.

- Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong Bệnh viện.

- Từ năm 2014, bệnh viện bắt đầu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin với mô hình mở rộng và tích hợp dần bao gồm:

+ Quản lý bệnh nhân nội trú

+ Quản lý Khoa khám bệnh và bệnh nhân ngoại trú.

+ Quản lý Dược và Vật tư tiêu hao.

+ Quản lý viện phí.

+ Triển khai hệ thống LIS

+ Triển khai hệ thống PACS.

+ Quản lý và lưu trữ hồ sơ bệnh án.

+ Xuất các báo cáo cho Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

+ Kết nối HIS - LIS: Trả kết quả xét nghiệm về từng khoa, phòng, trung tâm trên hệ thống mạng LAN.

- Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin, trang thiết bị văn phòng cho các khoa, phòng, trung tâm.

- Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng LAN, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa phòng trung tâm trong toàn Bệnh viện.

- Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của đơn vị.

- Đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt.

- Trực cung cấp ô xy hàng ngày đảm bảo nghiêm túc, đúng chức năng chuyên môn, không xảy ra sai sót

III. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Đảm bảo mua sắm vật tư tiêu hao, cấp phát đầy đủ các mặt hàng theo yêu cầu của các khoa, phòng, trung tâm trong Bệnh viện.

- Cung ứng kịp thời những yêu cầu cần thiết về trang thiết bị phục vụ cho công tác chẩn đoán và điều trị bệnh khi đã được Ban Giám đốc phê duyệt.

- Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý Bệnh viện, kết nối hệ thống PACS và HIS để trả kết quả X-Quang, siêu âm trên hệ thống mạng LAN.

- Hoàn thiện Cổng thông tin điện tử Bệnh viện 19-8 phục vụ công tác quảng bá, giới thiệu về hình ảnh, hoạt động của Bệnh viện.

IV. THÀNH TÍCH

- Phòng VT-TBYT đã được Bộ tặng nhiều Bằng khen và giấy khen.

- Hàng năm phòng VT-TBYT đều đạt danh hiệu phòng Quyết thắng và có từ 1 đến 2 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

CÁC TIN TỨC KHÁC