Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Đội ngũ cán bộ

PHÒNG VẬT TƯ - THIẾT BỊ Y TẾ

(Ngày thành lập phòng 21/02/1984)

LÃNH ĐẠO HIỆN TẠI

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS LÊ ANH TUẤN

CN CAO XUÂN SƠN

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

TRƯỞNG PHÒNG

KS Lê Quang Vinh: từ 1984 đến 1998

KS Lê Huy Thành: từ 1999 đến 2013

KS Bùi Viết Tư: từ 2013 đến 2020

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

KS Lê Huy Thành

KS Nguyễn Thị Liên

KS Bùi Viết Tư

ThS Vũ Anh Tuấn

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Tổng số 24 đồng chí, gồm có:

- Thạc sỹ: 03 đồng chí

- Kỹ sư: 07 đồng chí

- Cử nhân: 01 đồng chí

- Dược sỹ: 01 đồng chí

- Kỹ thuật viên : 12 đồng chí

CÁC TIN TỨC KHÁC