Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Giới thiệu phòng

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

(Ngày thành lập phòng 09/11/1976)

I. THÔNG TIN CHUNG

Địa điểm: Tầng 2, Nhà Hành chính, Bệnh viện 19-8.

Điện thoại: (024) 38373747 (máy lẻ 314)

Giờ làm việc: T2 - T6 (7:30 - 16:30), Trực 24/7

Email:

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

- Lập kế hoạch công tác chuyên môn hàng năm, 5 năm của Bệnh viện và của các khoa, phòng, trung tâm.

- Tổ chức theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện để báo cáo Ban Giám đốc xem xét, giải quyết.

- Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn, kỹ thuật của Bệnh viện.

- Tổ chức công tác thường trực trong toàn Bệnh viện.

- Theo dõi thống kê, báo cáo hoạt động chuyên môn định kỳ, đột xuất của Bệnh viện.

- Quản lý, tổ chức triển khai công tác nghiên cứu khoa học, thông tin thư viện Bệnh viện.

- Tổ chức việc điều hòa, phối hợp công tác giữa các khoa, phòng, trung tâm trong Bệnh viện, giữa Bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.

- Phối hợp triển khai công tác chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới.

- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

- Tổ chức công tác giám định y khoa, khám sức khoẻ, tuyển dụng, tái tuyển, dự thi đại học...

- Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ chiến sỹ, người bệnh bảo hiểm y tế và nhân dân theo quy định cuả ngành và Nhà nước.

- Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hỏa và các trường hợp đột xuất khác trình giám đốc và tổ chức thực hiện.

- Y tế cơ quan tham gia chăm sóc sức khỏe cán bộ và phối hợp phòng dịch trong đơn vị.

III. THÀNH TÍCH NỔI BẬT

- Hàng năm kiểm tra, làm chế độ ra vào viện cho trên 25.000 lượt người bệnh, làm thủ tục bảo hiểm cho gần 15.000 lượt người bệnh.

- Có 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

- Có 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở

IV. KHEN THƯỞNG

- Huân chương chiến công hạng Nhì năm 1990.

- Cờ thi đua của Bộ công an năm 2011.

- Bằng khen đơn vị quyết thắng năm 1986, 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2012, 2013, 2015.

CÁC TIN TỨC KHÁC