Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Đội ngũ bác sĩ

KHOA CẤP CỨU

(Ngày thành lập khoa 30/10/2012)

LÃNH ĐẠO HIỆN TẠI

PHÓ TRƯỞNG KHOA

BS MẠCH THỌ THÁI

BS VŨ ĐỨC AN

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

TRƯỞNG KHOA

BSCKI Mai Văn Chúng

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Tổng số 40 đồng chí, gồm có:

- Thạc sỹ: 03 đồng chí

- BSCKI: 03 đồng chí

- Bác sỹ: 06 đồng chí

- Điều Dưỡng: 26 đồng chí

- Hộ lý: 02 đồng chí

CÁC TIN TỨC KHÁC