Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

BSCKII,TTƯT - Nguyễn Văn Hiển

Nguyễn Văn Hiển

Đại tá, Bác sĩ chuyên khoa II, Thầy thuốc Ưu tú

NGUYỄN VĂN HIỂN

Phó Giám đốc Bệnh viện

CHỨC VỤ QUA CÁC THỜI KỲ
- Trưởng khoa Răng - Hàm - Mặt từ năm 2011 đến 2013.
- Trưởng phòng Chính trị từ năm 2013 đến 2015.
- Phó Giám đốc Bệnh viện 19-8 từ năm 2015 đến nay.
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
- Tốt nghiệp chuyên ngành Bác sĩ đa khoa tại Học viện Quân Y năm 1989.
- Tốt nghiệp BSCK I chuyên ngành Răng - Hàm - Mặt tại Học viện Quân Y năm 1996.
- Tốt nghiệp BSCK II chuyên ngành Răng - Hàm - Mặt tại Học viện Quân Y năm 2005.
- Nhận danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 2017
CHUYÊN KHOA
- Răng - Hàm - Mặt
- Phẫu thuật Hàm - Mặt
GIẢI THƯỞNG - CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
- 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.
CÁC LĨNH VỰC QUAN TÂM
- Chuyên ngành Răng - Hàm - Mặt.

CÁC CHUYÊN GIA KHÁC