Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

BSCKII,TTƯT - Nguyễn Thái Hưng

Nguyễn Thái Hưng

Đại tá, Bác sĩ chuyên khoa II, Thầy thuốc Ưu tú
NGUYỄN THÁI HƯNG
Phó Giám đốc Bệnh viện

CHỨC VỤ QUA CÁC THỜI KỲ
- Phó Trưởng khoa liên chuyên khoa Mắt - Tai - Mũi - Họng - Răng - Hàm - Mặt từ năm 2008 đến 2010.
- Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng từ năm 2010 đến 2016.
- Trưởng phòng Chính trị từ năm 2016 đến 2020.
- Phó Giám đốc Bệnh viện 19-8 từ năm 2020 đến nay.
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- Tốt nghiệp chuyên ngành Bác sĩ đa khoa tại Học viện Quân Y năm 1991.
- Tốt nghiệp BSCK I chuyên ngành Tai - Mũi - Họng năm 1996.
- Tốt nghiệp đào tạo chuyên ngành Răng - Hàm - Mặt năm 2003.
- Tốt nghiệp BSCK II chuyên ngành Tai - Mũi - Họng năm 2006.
- Chứng chỉ Chuyên gia Chuyên khoa Tai - Mũi - Họng - Răng - Hàm - Mặt năm 2012 (Chứng chỉ hành nghề số 000105/BYT-CCHN)
- Nhận danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 2017

CHUYÊN KHOA
- Răng - Hàm - Mặt
- Tai - Mũi - Họng
GIẢI THƯỞNG - CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
- 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.
THAM GIA CÁC HIỆP HỘI, TỔ CHỨC XÃ HỘI
- Là thành viên Hội Tai - Mũi - Họng Việt Nam

CÁC CHUYÊN GIA KHÁC