Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Hội thi “Điều dưỡng viên CAND giỏi” năm 2020
08

01/2021

Hội thi “Điều dưỡng viên CAND giỏi” năm 2020

Phần thi Thuyết trình của Bệnh viện 19-8

Xem thêm
Hội thi “Điều dưỡng viên CAND giỏi” năm 2020
08

01/2021

Hội thi “Điều dưỡng viên CAND giỏi” năm 2020

Phần thi Chào hỏi của Bệnh viện 19-8

Xem thêm
Những chiến sĩ Công an khoác áo Blouse trắng trong cuộc chiến chống Covid-19
08

08/2020

Những chiến sĩ Công an khoác áo Blouse trắng trong cuộc chiến chống Covid-19

Những chiến sĩ Công an khoác áo Blouse trắng trong cuộc chiến chống Covid-19

Xem thêm
CÁN BỘ CHIẾN SĨ BỆNH VIỆN 19-8 BỘ CÔNG AN HIẾN MÁU CHO NGƯỜI BỆNH
29

01/2019

CÁN BỘ CHIẾN SĨ BỆNH VIỆN 19-8 BỘ CÔNG AN HIẾN MÁU CHO NGƯỜI BỆNH

Cán bộ chiến sĩ Bệnh viện 19-8 Bộ công an hiến máu cho người bệnh

Xem thêm
Nội soi tán sỏi thận qua da đường hầm nhỏ tại bệnh viện 19-8 Bộ Công an
22

05/2018

Nội soi tán sỏi thận qua da đường hầm nhỏ tại bệnh viện 19-8 Bộ Công an

Nội soi tán sỏi thận qua da đường hầm nhỏ tại bệnh viện 19-8 Bộ Công an

Xem thêm
Đơn vị Đột quỵ - Khoa Tâm thần kinh Bệnh viện 19-8 Bộ công an
28

02/2018

Đơn vị Đột quỵ - Khoa Tâm thần kinh Bệnh viện 19-8 Bộ công an

Giới thiệu Đơn vị Đột quỵ - Khoa Tâm thần kinh Bệnh viện 19-8 Bộ công an

Xem thêm
Bệnh viện 19-8 triển khai phẫu thuật tim hở
24

04/2016

Bệnh viện 19-8 triển khai phẫu thuật tim hở

Bệnh viện 19-8 triển khai phẫu thuật tim hở

Xem thêm