Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Thư cảm ơn khoa Da liễu, Bệnh viện 19-8 Bộ Công an