Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Thư cảm ơn BS Phong, BS Điện và đội ngũ khoa A7