Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

SINH HOẠT KHOA HỌC CHỦ ĐỀ "CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH XƠ GAN VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN" TẠI BỆNH VIỆN 19-8

Nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho điều dưỡng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, trao dồi chuyên môn, tạo cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm cho đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh và cải thiện ghi chép hồ sơ bệnh án. Ngày 20/6/2024 khoa Nội Tiêu hoá phối hợp với Phòng Điều dưỡng và phòng Đào tạo&Chỉ đạo tuyến tổ chức buổi sinh hoạt chủ đề "chăm sóc người bệnh xơ gan và các yếu tố liên quan".

Chủ trì buổi hội thảo, BSCKI. Phạm Thị Việt Anh - Phó Trưởng khoa Nội Tiêu hoá cho biết, lãnh đạo khoa luôn luôn quan tâm tới công tác điều dưỡng chăm sóc người bệnh. Đặc biệt là nghiên cứu khoa học. Đây là lĩnh vực còn thiếu và rất cần được triển khai thường xuyên vì hoạt động chăm sóc người bệnh có chất lượng dựa trên những thực hành dựa vào bằng chứng từ kết quả nghiên cứu khoa học. Chính vì thế, khoa Nội Tiêu hoá phấn đấu mỗi quý sẽ tổ chức 1 buổi sinh hoạt khoa học dành riêng cho điều dưỡng, tới năm 2025 điều dưỡng của khoa sẽ có bài báo cáo tại Hội nghị Nội soi Tiêu hoá toàn quốc.

Phát biểu của BSCKI. Phạm Thị Việt Anh - PTK Nội Tiêu hoá

Tham gia báo cáo tại buổi Hội thảo ThS điều dưỡng Bùi Thị Tuyên đã trình bày ngắn gọn, xúc tích nội dung bài nghiên cứu khoa học với nhiều thông tin cập nhật về bệnh xơ gan, những giá trị khoa học trong nghiên cứu được đưa ra rất hữu ích trong cả hoạt động quản lý điều trị và chăm sóc người bệnh xơ gan.

Phần trình bày bài NCKH của ThS Bùi Thị Tuyên

Tại buổi Hội thảo, CNĐD Đinh Thu Hương đã đem đến bài bình phiếu chăm sóc bệnh nhân xơ gan rất đầy đủ nội dung, logic và khoa học. Đồng thời trình bày phần tập huấn quy trình rửa tay thường quy cho đội ngũ điều dưỡng.

Phần trình bày Bình phiếu chăm sóc của CNĐD Đinh Thu Hương

Đồng chủ trì tại buổi Hội thảo, đồng chí Thạc sĩ.CKII Điều dưỡng Đặng Thị Hằng Thi - PTP phụ trách điều dưỡng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ điều dưỡng khoa Nội Tiêu hoá trong thời gian qua. Đây là buổi sinh hoạt khoa học thứ 2 dành riêng cho điều dưỡng được khoa Nội Tiêu hoá tổ chức. Có được những thành tích này, ngoài sự cố gắng của mỗi cá nhân các đồng chí, là sự quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ của lãnh đạo khoa, điều dưỡng trưởng. Đây là cơ hội rất tốt để điều dưỡng các khoa trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong lĩnh vực nghiên cứu điều dưỡng.

Trong khuôn khổ hơn 2 giờ của buổi chiều, Hội thảo đã có những trao đổi sôi nổi, tạo cơ hội giao lưu học hỏi cho tất cả các bác sĩ, điều dưỡng khoa A3 nói riêng và các điều dưỡng của các khoa, trung tâm thuộc bệnh viện nói chung.

Hi vọng có thật nhiều đề tài nghiên cứu của điều dưỡng hơn nữa được triển khai để những buổi sinh hoạt khoa học điều dưỡng trở nên thường quy, là sân chơi bổ ích trong lĩnh vực chuyên môn của điều dưỡng, tạo phong thái tự tin, là cơ hội giao lưu học hỏi cho điều dưỡng và góp phần đưa hoạt động điều dưỡng trong CSNB tại BV19-8 ngày càng chuyên nghiệp, chuyên sâu!

_Phòng Chính trị_