Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Lời cảm ơn từ trái tim