Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Đội ngũ dược sĩ

KHOA DƯỢC

(Ngày thành lập khoa 09/11/1976)

LÃNH ĐẠO HIỆN TẠI

TRƯỞNG KHOA

NGÔ VĂN DŨNG

PHÓ TRƯỞNG KHOA

NGUYỄN THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ BÍCH DIỆP

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Huy Am: từ 1976 đến 2005

Nguyễn Phương Anh: từ 2005 đến 2013

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Trần Văn Quang

Giáp Văn Thượng

Đàm Lạng

Nguyễn Thị Huyền Vi

Lê Thị Thúy Hằng

Nguyễn Thị Đức

Lê Thanh Toàn

Thái Đăng Nồng

Ngô Văn Dũng

Bùi Thị Thu Hà

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Tổng số 27 đồng chí, gồm có:

- Thạc sỹ: 05 đồng chí

- Dược sĩ đại học: 02 đồng chí

- Dược sĩ cao đẳng: 03 đồng chí

- Dược sĩ trung cấp: 17 đồng chí

CÁC TIN TỨC KHÁC