Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Đội ngũ bác sĩ

KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

(Ngày thành lập khoa 09/11/1976)

LÃNH ĐẠO HIỆN TẠI

TRƯỞNG KHOA

BSCK II NGÔ TRỌNG NGUYÊN

PHÓ TRƯỞNG KHOA

ThS, BSCK II LÊ HỒNG KỲ

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

TRƯỞNG KHOA

BS Vũ Ngọc Cận: từ 1976 đến 1988

BS Trần Đông Hải: từ 1989 đến 1999

BS Hoàng Đức Nhiêm: từ 2001 đến 2017

PHÓ TRƯỞNG KHOA

BS Nguyễn Văn Phương: từ 1980 đến 1988

BS Trần Đông Hải : từ 1988 đến 1989

BS Nguyễn Trung Hưng: từ 1988 đến 2000

BS Lê Văn Sáng: từ 2001 đến 2015

BSCK II Ngô Trọng Nguyên: từ 2009 đến 2017

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Tổng số 27 đồng chí, gồm có:

- BSCK II: 02 đồng chí

- Thạc sỹ: 02 đồng chí

- BSCK I: 03 đồng chí

- Kỹ thuật viên: 14 đồng chí

- Điều dưỡng: 04 đồng chí

- Hộ lý: 02 đồng chí

CÁC TIN TỨC KHÁC