Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Đội ngũ bác sĩ

KHOA DA LIỄU - MIỄN DỊCH DỊCH ỨNG

(Ngày thành lập khoa 22/11/2012)

LÃNH ĐẠO HIỆN TẠI

TRƯỞNG KHOA

BS PHẠM NGỌC HẢO

PHÓ TRƯỞNG KHOA

BS LÊ THỊ BÍCH HỒNG

BS CAO THỊ NGỌC DIỆP

CÁC TIN TỨC KHÁC