Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Đội ngũ bác sĩ

KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC VÀ CHỐNG ĐỘC

(Ngày thành lập khoa 09/11/1976)

LÃNH ĐẠO HIỆN TẠI

TRƯỞNG KHOA

ThS BÙI NAM PHONG

PHÓ TRƯỞNG KHOA

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

TRƯỞNG KHOA

BS Nguyễn Xuân Đỉnh: từ 1976 đến 1981

BS Nguyễn Hữu Chí: từ 1981 đến 1991

BS Nguyễn Tư Điền: từ 1991 đến 2011

PHÓ TRƯỞNG KHOA

BS Nguyễn Hữu Chí - 1980

BS Nguyễn Tư Điền - 1987

BS Ngô Duy Minh - 1991

BS Trần Minh Thái - 1994

BS Phạm Quốc Cường - 2003

BS Mai Văn Chúng: từ 2006 đến 2012

BS Bùi Đức Tiến: từ 2008 đến 2011

ThS Bùi Nam Phong: từ 2011

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Tổng số 17 đồng chí, gồm có:

- Thạc sĩ: 06 đồng chí

- BSCK I: 01 đồng chí

- Bác sĩ: 02 đồng chí

- Điều dưỡng: 06 đồng chí

- Hộ lý: 02 đồng chí

CÁC TIN TỨC KHÁC