Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Đội ngũ bác sĩ

KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN

(Ngày thành lập khoa 28/02/1973)

LÃNH ĐẠO HIỆN TẠI

TRƯỞNG KHOA

BSCKII HOÀNG THỊ THU HƯƠNG

PHÓ TRƯỞNG KHOA

BSCK I PHẠM HỒNG PHONG

BSCK I ĐINH VĂN DŨNG

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

TRƯỞNG KHOA

BS Nông Văn Cảnh: phụ trách khoa từ 1973 đến 1975

BS Nguyễn Ngọc Mai: từ 1975 đến 1990

BSCK I, TTƯT Nguyễn Thị Giang: từ 1990 đến 2009

PHÓ TRƯỞNG KHOA

BS Nông Văn Cảnh: từ 1975 đến 1988

BSCK I, TTƯT Nguyễn Thị Giang: từ 1989 đến 1990

ThS Hồ Nam Hải: từ 1991 đến 2009

BSCK I Hoàng Thị Thu Hương: từ 2008 đến 2010

BSCKI Nguyễn Thị Bích: từ 2012 đến 2016

CÁC TIN TỨC KHÁC