Số 09 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Bài thơ Lời cảm ơn Bệnh viện 19-8 Bộ Công an