Khoa Vi sinh

Khoa Vi sinh  ………………………..

Trưởng khoa: 

Phó trưởng khoa: 

Số lượng nhân viên: 

Trong đó:

  • PGS:
  • Tiến sĩ, bs CK II:
  • Thạc sĩ, Bs CK I:
  • Bác sĩ:
  • Điều dưỡng đại học:
  • Điều dưỡng trung cấp:
  • Hộ lý:

Địa chỉ:

Số điện thoại liên hệ: đang cập nhật
Một số hình ảnh hoạt động và những kỹ thuật mũi nhọn:

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *