Khoa Lao và bệnh phổi

Khoa Lao và Bệnh phổi  ………………………..

Trưởng khoa: Tiến sĩ Đinh Thị Hoà.

Phó trưởng khoa:

  1. Bs chuyên khoa II Vũ Thị Dịu.
  2. Bs chuyên khoa II Phạm Ngọc Hảo.

Số lượng nhân viên: 

Trong đó:

  • PGS:
  • Tiến sĩ, bs CK II:
  • Thạc sĩ, Bs CK I:
  • Bác sĩ:
  • Điều dưỡng đại học:
  • Điều dưỡng trung cấp:
  • Hộ lý:

Địa chỉ:

Số điện thoại liên hệ: đang cập nhật
Một số hình ảnh hoạt động và những kỹ thuật mũi nhọn:

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *