Khoa Hồi sức – Điều trị tích cực – Chống độc

Khoa Hồi sức – Điều trị tích cực – Chống độc ………………………..

Trưởng khoa: Bs chuyên khoa I Mai Văn Chúng

Phó trưởng khoa:

  1. ThS Bùi Nam Phong.
  2. Bs chuyên khoa II Hoàng Đức Chuyên.

Số lượng nhân viên: 

Trong đó:

  • PGS:
  • Tiến sĩ, bs CK II:
  • Thạc sĩ, Bs CK I:
  • Bác sĩ:
  • Điều dưỡng đại học:
  • Điều dưỡng trung cấp:
  • Hộ lý:

Địa chỉ:

Số điện thoại liên hệ: đang cập nhật
Một số hình ảnh hoạt động và những kỹ thuật mũi nhọn:

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *